İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
Şeffaflık Raporu 2017
 

DUYURULAR

 
 
 
 

 

Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Basın Açıklaması

   

  Vergi borçlarının tecil ve taksitlendirmesine ilişkin yapılan tebliğ çalışması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Söz konusu basın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

 
 
 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
    
Bakanlığımızca, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesi yapılmaktadır.

Bu düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapılarak faiz oranı yıllık %3 olarak belirlenmiştir.

Bu uygulamadan;
            - Vade tarihi 01.09.2008 tarihinden önce olan,
            - Vergi dairelerine ödenmesi gereken,
            - Her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükellefler yararlanacaktır.

Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır.

Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.