İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
Rüzgar ve Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Değişiklik Tebliği
 

HABERLER

 
 
 
 

 

SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı kararı

1  Şubat  2013
SPK'nın (No:2013/4) sayılı haftalık bülteninde 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Duyuru

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girmesi sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından payları kayden izlenen ortaklıkların elektronik genel kurul yapmalarına ilişkin olarak:

a) Payları borsaya kote şirketler (Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı) için:

i) Fiziki genel kurul yanında zorunlu olan elektronik genel kurul uygulamasına devam edilmesi ve SPKn’nun 30 uncu maddesi kapsamında payları borsaya kote şirketlerin elektronik genel kurullarının MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ii) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”inin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında; konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

b) Payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için:

i) Bu aşamada elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.

ii) İsteğe bağlı olarak elektronik genel kurul yapmak isteyen şirketler MKK sistemi aracılığı ile MKK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili düzenlenmelerine ve duyurularına uymak suretiyle genel kurullarını elektronik ortamda yapabileceklerdir.