İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
Rüzgar ve Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Değişiklik Tebliği
 

HABERLER

 
 
 
 

 

SPK’nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı

12  Şubat  2013
SPK'nın (No:2013/5) sayılı haftalık bülteni ile yayımlanan SPK'nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı; 

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine yönelik Kurulumuzun 03.06.2011 tarih 17/519 sayılı ve 25.11.2011 tarih 39/1066 sayılı Kararlarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) çerçevesinde yeniden değerlendirildiği Kurulumuzun 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı toplantısında SPKn’nun 16/2, 33/4 ve Geçici 8/3 maddelerindeki hükümler dikkate alınarak;
 
a) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine yönelik Kurulumuzun 03.06.2011 tarih 17/519 sayılı ve 25.11.2011 tarih 39/1066 sayılı Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına, 

b)  Kurulumuzun 25.11.2011 tarih ve 39/1066 sayılı Kararı kapsamında yer alan şirketlerin SPKn’nun ilgili hükümleri hakkında bilgilendirilmesine,

c) Anılan Kurul Kararları kapsamında Kurulumuza başvuruda bulunmuş olan ancak başvuruları Kurulumuzca henüz karara bağlanmamış ortaklıklardan;

i. Borsada işlem görme başvurusu olanlara, mevcut başvurularının bu aşamada işlemden kaldırılması ya da başvuru sürecinin devam ettirilmesi seçeneklerinin taraflarının insiyatifinde olduğunun bildirilmesine,

ii. Çağrıda bulunma başvurusu olanlara, Kanun kapsamından çıkma koşulunun karşılanması halinde, çağrıda bulunmaksızın Kanun kapsamından çıkma başvurusunda bulunabileceklerinin ve çağrıdan vazgeçilebileceğinin bildirilmesine,

iii. Esas sözleşme değişikliği ve birleşme başvurusu olanlara, borsada işlem görme taleplerinin olması durumunda 2 yıl süreleri olduğu ve ön hazırlık niteliğindeki bu başvuruların işlemden kaldırılması ya da devamının sağlanması hususunda seçenekleri olduğunun bildirilmesine,

karar verilmiştir.