İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
Rüzgar ve Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Değişiklik Tebliği
 

HABERLER

 
 
 
 

 

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardında Değişiklik

11  Şubat  2013
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No:40)’in ekinde yer alan “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardında değişiklik yapılmıştır. 
 
İlgili düzenlemenin 1 inci maddesi, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve ara dönemlerinde uygulanır ve bu çerçevede yapılması gerekli olan açıklamalar geriye dönük olarak sunulur. 2 ve 3 üncü maddeleri, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geriye dönük olarak uygulanır.

Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ