İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
 

HİZMETLERİMİZ

 

Vergi Denetimi Ve Danışmanlığı

Vergi denetim hizmeti kapsamında Maliye Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar tarafından kişi veya kurumlardan talep edilen raporların hazırlanması, denetim ve tasdik işlemleri, çeşitli vergisel ve mali konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

I- Denetim, Tasdik Ve Raporlama

A) Gelir Ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
 1. Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri
 2. Değerleme
 3. Yıl içinde kesinti suretiyle ödenen vergilerin iadesi işlemleri
 4. Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler (Vakıflar, spor dernekleri, kooperatifler gibi muafiyetler ile iştirak kazancı, yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, emisyon primleri gibi istisna kazançlar)
 5. Dar mükellef kurumların özel beyanname, vergi tevkifatı işlemleri
 6. Tasfiye işlemleri ve beyannameleri
 7. Birleşme, devir, bölünme işlemleri

B- Katma Değer Vergisi İşlemleri
 1. Katma Değer Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 2. Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri

C- Diğer Denetim Ve Tasdik İşlemleri
 1. Fonların (Yedek akçeler, dağıtılmayan karlar) sermayeye eklenmesi
 2. Ödenmiş sermayenin tespiti
 3. Sermaye artışının tespiti
 4. Kredilerle ilgili tespit işlemleri
 5. Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 6. Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitleri
 7. Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ile ilgili inceleme ve tespit
 8. S.G.K. ilişiksizlik belgesi için inceleme

II- Vergi İhtilafları

 1. Vergi incelemelerine refakat işlemleri
 2. Uzlaşmaya mükellef adına veya onunla birlikte katılma
 3. Vergi davaları ile ilgili araştırma ve görüş hazırlama


III- Danışmanlık

 1. Vergi Mevzuatı
 2. Teşvik
 3. Kambiyo
 4. Serbest Bölge Mevzuatı
 5. Talep edilecek konularda sözlü veya yazılı görüş bildirme
 6. Mevzuatta meydana gelen önemli değişiklikler hakkında araştırma ve sirküler rapor hazırlama