İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
 

HİZMETLERİMİZ

 

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerimiz :

I- Yerli ve Yabancı Şirket İşlemleri

 1. Halka açık anonim şirket kurulması
 2. Sermaye artırımı
 3. Genel Kurul
 4. Pay devri
 5. Anonim ve Limited Şirket kurulması
 6. Hisse senetlerinin bastırılması
 7. Birleşme, devir, bölünme
 8. Tasfiye


II- Ulusal ve Uluslar Arası Muhasebe Standartları Uygulamaları

 1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulanması (IFRS - TFRS ve US-GAAP)
 2. Döviz cinsinden mali tabloların hazırlanması


III- İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İç Denetim Yapılması

 1. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
 2. Yeniden yapılanma ile ilgili organizasyon el kitabının hazırlanması
 3. Hesap planı incelenerek yönetim muhasebesine uygun hale getirilmesi
 4. Raporlama tekniklerinin geliştirilmesi
 5. Bilgisayar sisteminin daha etkin hale getirilmesi
 6. Uygulama sonuçlarının izlenmesi ve öneri raporu hazırlanması


IV- Kurumsal Yönetim Sistemlerinin Kurulması

 1. Aile şirketlerinde kurumsallaşma / Aile Anayasası
 2. Yönetim kurulları / icra kurullarının etkin çalışması


V- Basel II Kriterlerine Uygun Tablolar Hazırlanması

 1. UFRS‘ye uygun mali tablo hazırlanması
 2. Kurumsal Yönetim Sistemi kurulması
 3. İç kontrol sistemi kurulması
 4. Şirketlerin Basel II kriterlerine uygunluğunun sağlanması

VI- Kobi Danışmanlığı

 1. KOBİ Standartlarına uygun mali tablo hazırlanması
 2. KOBİ teşviklerinden yararlanılması


VII- Değerleme Çalışmaları Yapılması Ve Raporlanması


A- Devir, Birleşme, Bölünme Ve Satınalma Çerçevesinde Değerleme
 1. Şirket değer tespiti
 2. Hisse değer tespiti
 3. Marka değer tespiti
 4. Ruhsat değer tespiti

B- Transfer Fiyatlandırması Çerçevesinde Değerleme
 1. Varlık değer tespiti
 2. Hizmet bedel tespiti
 3. Borçlanma analizi
 4. Yükümlülük analizi


VIII- Seminer ve Konferanslar

 1. Vergi Mevzuatındaki değişiklikler
  • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
  • Örtülü Sermaye
 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 3. İç Kontrol Sisteminin Kurulması – İç Denetim
 4. Kurumsal Yönetim İlkeleri
 5. Şirketlerin Basel II Kriterlerine Uygun Hale Gelmesi
 6. Şirket Satınalma, Devir, Birleşme, Bölünme
 7. Yıl Sonu İşlemleri
 8. Uluslararası Denetim Standartları