İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
 

ŞİRKET PROFİLİ

 

Şirket Ortaklarımız

Şirketimiz Yönetici Ortakları: 

Ömer Faik Yılmaz (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1948 yılında Şebinkarahisar’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1971-1987 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmış, 1983 yılında bir yıl süre ile Bakanlık adına Fransa’da bulunmuş, bu süre içinde etüt ve incelemeler yapmıştır. Hesap Uzmanlığı görevi sırasında, Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı ve KKTC’nde ise KDV Kanunu Mevzuatının alt yapısının oluşturulması çalışmalarında bulunmuştur. Hesap Uzmanlığı görevini sürdürürken çok sayıda sektör ve firmada Vergi Denetimi yapmış ve birçok dergi ve yayın organında makaleleri yayınlanmıştır. 1987 yılında kamu görevinden ayrılarak KAVRAM Şirketler Grubuna bağlı ilk şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmuş, 1989 yılında Yeminli Mali Müşavir ünvanı almıştır. Şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık yapmaktadır. Mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamalar; Enflasyon Muhasebesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Denetim Standardı, Şirket Evlilikleri-Satınalmalar, İç Kontrol Sistemi Kurulması konularında seminer ve konferanslar vermiştir.

Tacol Taşdemir (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1950 yılında Antakya’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1972-1987 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmıştır. 1983 yılında bir yıl süre ile İngiltere’de etüt ve incelemeler yapmıştır. 1987 yılında memuriyet görevinden ayrılıp, mali ve ekonomik danışmanlık yapmak üzere aynı yıl Kavram Şirketler Grubunun ilk şirketinin kuruluşunda görev almıştır. 1989 yılında Yeminli Mali Müşavir olmuştur. Birçok konuda araştırma ve bilim raporları hazırlamış çeşitli dergi ve yayın organında makaleleri yayımlanmış, vergi uygulamaları ile ilgili seminer ve konferanslar vermiştir.

Kurtbay Öncü (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1948 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1971-1988 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmış, 1982 yılında bir yıl süre ile Bakanlık adına Fransa’da bulunmuş, bu süre içinde “Fransa’da Sermaye Piyasasının İşleyişi" konusunda araştırma ve incelemeler yapmıştır. Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı ve Hesap Uzmanları Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan Kurtbay Öncü, “Ücretlerin Vergilendirilmesi" konusunda yeterlik etüdü hazırlamıştır. 1988 yılında kamu görevinden ayrılarak KAVRAM Şirketler Grubuna bağlı ilk şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmuş, 1991 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanı almıştır.

Ayşe Karausta (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1965 yılında Erzincan'da doğmuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılında KAVRAM Şirketler Grubunda çalışmaya başlamış, 2011 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanı almıştır. KGK ve SPK lisansı sahibi olup, sorumlu ortak başdenetçidir. 

Ayşe Kutbay (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında KAVRAM Şirketler Grubunda çalışmaya başlamıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, ayrıca KGK ve SPK lisansı bulunmaktadır. Şirketimizde sorumlu ortak başdenetçi olarak görev almaktadır. 

Bünyamin Kalyoncu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1969 yılında Çorum'da doğmuştur. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında KAVRAM Şirketler Grubunda çalışmaya başlamıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, ayrıca KGK ve SPK lisansı bulunmaktadır. Şirketimizde sorumlu ortak başdenetçi olarak görev almaktadır. 

Serap Bilir (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında KAVRAM Şirketler Grubunda çalışmaya başlamıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, ayrıca KGK ve SPK lisansı bulunmaktadır. Şirketimizde sorumlu ortak başdenetçi olarak görev almaktadır.