Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
 

ŞİRKET PROFİLİ

 

Şirket Ortaklarımız

 

Tacol Taşdemir (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1950 yılında Antakya’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1972-1987 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmıştır. 1983 yılında bir yıl süre ile İngiltere’de etüt ve incelemeler yapmıştır. 1987 yılında memuriyet görevinden ayrılıp, mali ve ekonomik danışmanlık yapmak üzere aynı yıl Kavram Şirketler Grubunun ilk şirketinin kuruluşunda görev almıştır. 1989 yılında Yeminli Mali Müşavir olmuştur. Birçok konuda araştırma ve bilim raporları hazırlamış çeşitli dergi ve yayın organında makaleleri yayımlanmış, vergi uygulamaları ile ilgili seminer ve konferanslar vermiştir.

Ömer Faik Yılmaz (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1948 yılında Şebinkarahisar’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1971-1987 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmış, 1983 yılında bir yıl süre ile Bakanlık adına Fransa’da bulunmuş, bu süre içinde etüt ve incelemeler yapmıştır. Hesap Uzmanlığı görevi sırasında, Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı ve KKTC’nde ise KDV Kanunu Mevzuatının alt yapısının oluşturulması çalışmalarında bulunmuştur. Hesap Uzmanlığı görevini sürdürürken çok sayıda sektör ve firmada Vergi Denetimi yapmış ve birçok dergi ve yayın organında makaleleri yayınlanmıştır. 1987 yılında kamu görevinden ayrılarak KAVRAM Şirketler Grubuna bağlı ilk şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmuş, 1989 yılında Yeminli Mali Müşavir ünvanı almıştır. Şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık yapmaktadır. Mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamalar; Enflasyon Muhasebesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Denetim Standardı, Şirket Evlilikleri-Satınalmalar, İç Kontrol Sistemi Kurulması konularında seminer ve konferanslar vermiştir.

Kurtbay Öncü (Yeminli Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Başdenetçi)

1948 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1971-1988 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmış, 1982 yılında bir yıl süre ile Bakanlık adına Fransa’da bulunmuş, bu süre içinde “Fransa’da Sermaye Piyasasının İşleyişi" konusunda araştırma ve incelemeler yapmıştır. Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı ve Hesap Uzmanları Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan Kurtbay Öncü, “Ücretlerin Vergilendirilmesi" konusunda yeterlik etüdü hazırlamıştır. 1988 yılında kamu görevinden ayrılarak KAVRAM Şirketler Grubuna bağlı ilk şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olmuş, 1991 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanı almıştır.

Süleyman Sevim (Yeminli Mali Müşavir)

1969 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1971 – 1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı yapmıştır. 1991 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamıştır.

Aydın Berberoğlu (Yeminli Mali Müşavir)

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde üniversite öğrenimine başlamış, 1984 yılında mezun olduktan sonra 1985 yılında Maliye Bakan’lığı Gelirler Kontrolörlüğü’ne başlamıştır. Bu görevden 1995 yılında ayrılarak, aynı yıl Yeminli Mali Müşavir ünvanı ile Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de göreve başlamıştır. 1997 yılında ortağı olduğu Güncel Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti’ni kurmuş olup halen aynı şirkette Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine devam etmektedir.