İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
TTK Değişiklikleri Sonrası Yeni Hukuki Düzenlemeler ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması (8 Ağustos 2012)
 

SEMİNERLER

 
 
 
 

 

Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (18-19 Kasım 2011)

 Türk Ticaret Kanunu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına yönelik seminerimiz 18-19 Kasım 2011 tarihinde Point Otel / Barbaros'ta yapılmıştır.

 
 
 
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve sorumluluklar sermaye şirketleri için aşağıda belirtilen köklü düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir.

- Kurumsallaşma / Kurumsal Yönetim
- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun muhasebe sistemi kurulması ve uluslararası standartlara göre bilanço gelir tablosu gibi tabloların hazırlanması.
- Faaliyet raporu hazırlanması.
- Bağımsız Denetim
- Risk Yönetim Sistemi
- İnternet ortamında, finansal tablo, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu yayınlanması.
- Şirket yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları.
- Şirket türleri itibariyle yapılacak düzenlemeler.

Söz konusu bu düzenlemeler şirketinizde yeniden yapılandırmayı gerektirdiği için muhasebe, finansman, bilgi işlem ve raporlama birim yöneticileri ve yardımcılarının bu konulardaki gelişmeler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekli olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Konferans Yeri: Point Otel- Barbaros/Zincirlikuyu
Konferans Tarihi/Saati: 18-19 Kasım 2011- Saat: 9:00 – 17:00
Katılım Ücreti: Herbir katılımcı için (yemekli-2 günlük) 500 TL + KDV