İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
TTK Değişiklikleri Sonrası Yeni Hukuki Düzenlemeler ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması (8 Ağustos 2012)
 

SEMİNERLER

 
 
 
 

 

Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (6-7 Ocak 2012)

 6-7 Ocak 2012 tarihlerinde Point Otel / Barbaros'ta "Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler-Sorumluluklar ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları" konulu seminer düzenlenmiştir.

 
 
 
 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve sorumluluklar sermaye şirketleri için aşağıda belirtilen köklü düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir.

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun muhasebe sistemi kurulması ve uluslararası standartlara göre bilanço gelir tablosu gibi tabloların hazırlanması,
- Kurumsallaşma / Kurumsal Yönetim,
- Faaliyet raporu hazırlanması,
- Bağımsız Denetim
- Risk Yönetim Sistemi
- İnternet ortamında, finansal tablo, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu yayınlanması,
- Şirket yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları,
- Şirket türleri itibariyle yapılacak düzenlemeler,

Türk Ticaret Kanunu gereğince 01.01.2013 tarihli açılış kaydı ile şirketler kayıtlarını ve finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlayacaklardır. Şirketlerin UFRS uygulamaya başlamasının 2012 yılına çekilmesinin, bu süreci sarsılmadan ve rahatlıkla sürdürmeleri açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu ve UFRS’nin gerekliliklerinin önceden sağlanması adına, vereceğimiz eğitimlerle yapılacak hazırlık çalışmalarıyla şirketlere fayda sağlamayı umuyoruz.

Eğitimlerimiz esnasında, uluslararası standartlar ve dipnotlar hakkında bilgi verilecek, örnekler ve tablolarla fiili uygulama anlatılacak ve UFRS’ye uygun finansal tablo hazırlanması sağlanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler şirketinizde yeniden yapılandırmayı da gerektirdiği için, şirketinizin muhasebe, finansman, bilgi işlem ve raporlama birim yöneticileri ve yardımcılarının bu konulardaki gelişmeler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekli olacaktır.

Şirketiniz yetkililerinizin, KAVRAM tarafından aşağıda belirtilen otelde 2 gün olarak verilecek konferansa gelmelerini bekliyoruz.

Konferansa katılacaklara ayrıca sertifika verilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konferans Yeri: Point Otel- Barbaros/Zincirlikuyu
Konferans Tarihi/Saati: 6-7 Ocak 2012- Saat: 9:00 – 17:00
Katılım Ücreti: Herbir katılımcı için (yemekli-2 günlük) 500 TL + KDV