İnsan Kaynakları  |  English  |  İletişim
 
 
TTK Değişiklikleri Sonrası Yeni Hukuki Düzenlemeler ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması (8 Ağustos 2012)
 

SEMİNERLER

 
 
 
 

 

TTK Değişiklikleri Sonrası Yeni Hukuki Düzenlemeler ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması (8 Ağustos 2012)

 8 Ağustos 2012 tarihinde Point Otel / Barbaros'ta "TTK Değişiklikleri Sonrası Yeni Hukuki Düzenlemeler ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması" konulu seminer düzenlenecektir.

 
Seminere Katılmak için Tıklayınız.
 
 
 

6102 ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemeler 6335 sayılı kanun değişikliği ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamaya yönelik olarak 6352 ve 6353 sayılı kanunlar yayımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerin yeniden yapılanmaya yönelik ilkeleri ile birlikte hukuki olarak da yapması gerekenler önem kazanmıştır. Kanunun uygulanması şirket yönetim kurulları başta olmak üzere tüm birimleri yakinen ilgilendirmekte olup, uyum sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

Sadece değişiklikler değil, düzenlemelerin son durumu dikkate alınarak Kavram Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. ve konusunda deneyimli avukatlar tarafından verilecek konferansta aşağıdaki konular ele alınacaktır. 
 
I. ŞİRKETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI / Ö.Faik YILMAZ, KAVRAM Şirketler Grubu, Sorumlu Ortak, Bağımsız Denetçi, Yönetim Danışmanı
 
A. Kurumsallaşma / Kurumsal Yönetim

B. Uluslararası Finansal Tablo/ Konsolide Finansal Tablo

C. Bağımsız Denetim – Bağımsız Denetçiler

D. Risk Yönetim Sistemi

E. İç Kontrol Sistemi / İç Yönerge Hazırlanması

F. Faaliyet Raporu Hazırlanması

G. İnternet ortamında yayınlanacak bilgiler

H. Özellikli Konular
- Ortaklar Cari Hesabı
- Şirketlerin Kendi Hissesini Alması
- Temettü Avansı Verilmesi

I. Yeniden Yapılandırma İle İlgili;
- Uyum Süreci
- Yürürlük Tarihi
- Cezalar

İ. Ölçeklerine Göre İşletmeler / Sermaye Şirketler

II. ŞİRKETLERDE YENİ HUKUKİ DÜZEN / Av.Hasan KARSLIOĞLU – Av. Deniz AKYÜZ
 
A. Genel Düzenleme
- Ticaret Ünvanı
- Haksız Rekabet
- Birleşme, Devir, Bölünme ve Tür Değiştirme
- Şirketler Topluluğu

B. Anonim Şirketler
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul
- Esas Sözleşme Değişikliği
- Pay ve Sermaye Koyma Borcu
- Menkul Kıymetler
- Tasfiye
- Hukuki ve Cezai Sorumluluk
 
C. Limited Şirketler
- Sözleşme Değiştirilmesi
- Ortakların Hak ve Borçları
- Şirketin Organları
- Sona Erme ve Ayrılma
 
D. Ceza Hükümleri
- Son Değişiklikle Düzenlenen Ceza Hükümleri 

E. Son Değişiklikle Yapılan Diğer Düzenlemeler

 
Katılım sayımız sınırlı olup, değerli iştiraklerinizi en geç 6 Ağustos 2012 gününe kadar web sitemiz üzerindeki katılım formunu doldurmak veya contact@kavramdenetim.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla,Konferans Yeri                     : Point Otel / Barbaros 
Konferans Tarihi / Saati     : 8 Ağustos 2012 - 09:00 - 17:00 
Katılım Ücreti                       : Her bir katılımcı için (ücrete ikramlar ve öğle yemeği dahildir) 300 TL + KDV